Bli en sponsor

Föreningen har hitintills finansierats genom spelavgifter och ideella insatser.
Vår ambition är att skapa en attraktiv anläggning till glädje för alla och för att
kunna lyckas med detta måste det till investeringar vilket medför betydliga kostnader.
Vi är därför väldigt tacksamma om ni på något sätt skulle kunna tänka er att vara
delaktig i någon form av ekonomisk sponsring oavsett storlek.

Låter det intressant kontakta verksamhetschef Bennie Andersson per mail info@mariaparktennis.com eller telefon 070-6 60 74 74.